Rôzne linky

LINK versus LINKA

Pre zaujímavosť:

Slovo linka súvisí so slovom línia, po anglicky line, pochádza z latinského linea, čo je vlastne čiara. Napr. telefónna linka (phone line), aerolinka (airline).

Slovo link je niečo úplne iné, pochádza zo starej nórštiny, a znamena článok reťaze, v prenesenom význame spojenie alebo prepojenie, a ešte abstraktnejšie znamená súvislosť, spojitosť. Na internete (alebo v iných elektronických médiach) je link skratkou slova hyperlink, ktorý je odkazom v dokumente na inú čast toho istého alebo iného dokumentu (ich prepojenie).

Link nie je linka a linka nie je link, aj ked v množnom čisle majú rovnaký tvar linky. Je to len náhoda, že v slovenčine znejú podobne.

Linky

PHP oficiálny website

MySQL oficiálny website

Joomla Slovakia slovenská komunita

Myslienka.sk patenty a ochranné známky